Rehabilitacja wad postawy


Swoją pracę w zakresie diagnostyki i leczenia wad postawy ciała opieram na niezwykle skutecznej METODZIE FITS.

    Do jej głównych zalet zaliczamy:

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • uświadomienie dziecka i jego rodziców o istniejących dysfunkcji związanych ze skoliozą,
 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego. Kompensacja czynnościowa dotyczy tkanek miękkich, nie jest strukturalna, tzn. że klinicznie – pojawi się rotacja tułowia powyżej lub poniżej łuku pierwotnego (nie większa niż 4–5 stopni) po stronie wklęsłej skoliozy pierwotnej, a na zdjęciu rtg nie będzie widać łuku wtórnego.

      Leczeniem obejmuje następujące dysfunkcje:

 • boczne skrzywienie kręgosłupa (tzw. skolioza),
 • plecy okrągłe
 • plecy wklęsłe,
 • plecy okrągło – wklęsłe,
 • plecy płaskie,
 • wadliwe ułożenie łopatek (tzw. łopatki odstające),
 • klatka piersiowa lejkowata (szewska) i kurza,
 • kręcz szyi, asymetria długości kończyn,
 • kolana koślawe i szpotawe,
 • płaskostopie podłużne i poprzeczne,
 • stopa wydrążona, stopa końsko – szpotawa, stopa piętowa, stopa szpotawa, stopa końska, stopa płasko – koślawa.